Kontakt oss:

Klubbens adresse:
Norsk Schäferhund Klub avd. Finnmark
Postboks 2274
9508 ALTA
Tlf. 784 40645

Kontonummer: 4901.25.05328

E-mail: schaeferfinnmark@gmail.com
NSchK avd. Finnmark Navn: E-mail: Telefon:

Styret:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Brukshundansvarlig
1. varamedlem
2. varamedlem


Karl Otto Ojala
Geir Tore Hole
Ilone Maria Søderholm
Trine Strand
Styret
Liv-Randi L. Mathilassi
Bjørn Eirik Karlsen


karl.otto.ojala@hoved.net

ilosoderholm@hotmail.com
trin-s2@online.no

91340380
91889878
90735277
91324177

40240932
90036654
 

Brukskomitéen/
u
tstillingskomitéen:

StyretValgkomitéen: Ilone Maria Søderholm
Trine Strand


 
Revisor:


 
Repmøte repr. Karl Otto Ojala
   
RIK ansvarlig: Karl Otto Ojala    
Webansvarlig: Trine Strand

trin-s2@online.no