Kontakt oss:

Klubbens adresse:
Norsk Schäferhund Klub avd. Finnmark
Postboks 2274
9508 ALTA
Tlf. 784 40645

Kontonummer: 4901.25.05328

E-mail: schaeferfinnmark@gmail.com
NSchK avd. Finnmark Navn: E-mail: Telefon:

Styret:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem
Brukshundansvarlig
1. varamedlem
2. varamedlem


Karl Otto Ojala
Ilone Maria Søderholm
Eva V. Ellingsen
Trine Strand
Trine Lise Nilsen
Styret
Odd Inge Johansen


ojala@online.no
ilonesd@gmail.com

trinestrand75@gmail.com

91340380
90735277

91324177

 

Brukskomitéen/
u
tstillingskomitéen:

StyretValgkomitéen: Odd Inge Johansen
Trine Strand


 
Revisor:


 
Repmøte repr. Karl Otto Ojala
   
RIK ansvarlig: Karl Otto Ojala    
Webansvarlig: Trine Strand

trinestrand75@gmail.com