TRENINGSTIDER:

24. mai 2014. Vi flytter nå treningene til klubbområdet vårt i Skoddavarre. Tirsdag og torsdag kl. 17.30. Lørdag og søndag kl. 12.00.


Ved interesse trener vi i ulike miljø en dag i uka (på City, overvær i skogen, flytebrygga og på anleggsplasser).

Velkommen!
Ring 91340380 - 91324177 for mer info.

Skoddavarre

Vintertrening

Valp-/unghundgruppa
Kontakt, sitt og ligg + bli, avslapping, lineføring, gå pent i bånd, tannkontroll, hilse pent og innkalling.

Voksen
Fellesdekk, kontakt med forstyrrelser (gruppe), lineføring/fri ved fot, sitt/stå/dekk under marsj, innkalling, apport, fremadsending.

KONTAKT TRENING
Hunder seg imellom prater med kroppen. For at de skal kunne kommunisere må de se på hverandre. De må alltid følge med hva lederen "sier". Mange hunder er vant til å motta informasjon fra hundeeier verbalt eller ved fysisk kontakt gjennom båndbruk. Det blir ikke lagt vekt på visuell kontakt, og hunden trenger ikke å følge med eieren for å motta informasjon.
For at en hund skal lære eller motta informasjon fra andre hunder må den følge med og bruke øynene. Det er viktig at det er visuell kontakt mellom hund og eier for å kunne komme i en optimal læringssituasjon. Med andre ord: En oppnår kontakt, har kontroll, vinner enhver konflikt og man får en hund som trives i din nærhet.

DRESSUR
En av de viktigste forutsetningene for å oppnå et godt resultat er at vi har god kontakt med hunden. Hunden må like å være i vårt selskap, være oppmerksom og trives med å utføre øvelser sammen med oss. Kontakt oppnår vi ikke uten egen innsats, det må også trenes inn. Kontakttrening bør man starte med allerede på valpestadiet. Får man etablert skikkelig kontakt blir det som oftest ikke problemer senere.
Hunden ser opp til den som tar initiativ, og det er vi som skal starte og avslutte en aktivitet. Gjennom slikt arbeid er det vi som har lederskapet. For hunden er denne konsekvens en trygghet, og når vi arbeider i lag er det vi som bestemmer. Treningen skal selvsagt være trivelig. Best er det å trene litt hver dag.

NB! Under trening og dressur bør vi veksle mellom aktivitet og slappe av. Dette er viktig for hunden slik at den ikke mister motivasjonen.

Viktige spørsmål å stille seg før trening:
1. Hva skal hunden lære?
2. I hvilken rekkefølge skal innlæringen skje? Hver øvelse består av flere moment.
3. Hvilken atferd skal påvirkes: f.eks hoppe, gripe eller jakt?
4. Hvilke stimuli eller signal skal utløse atferden?
5. Hvordan skal intensiteten være, høy/lav?
6. Hvordan planlegge øvelsen?

Eksempler på rekkefølgen under innlæring av "Lineføring" - "Fri ved fot"
1. Skape kontakt.
2. Gi anledning til å følge fører.
3. Gi anledning til å sitte.
4. Innlæring av kommandoord.
5. Korrigering.
6. Uvilkårlighet.

Eksempler på rekkefølgen under innlæring av "Innkalling"
1. Skape kontakt.
2. Gi anledning til å komme.
3. Innlæring av kommandoordet.
4. Høyne intensiteten.
5. Minke stimuli/påvirkninger.
6. Uvilkårlighet, hunden skal komme raskt.
7. Lær inn stå og dekk under innkallingen.

Bruk av forsterkere i dressuren.
Noe som blir mer og mer brukt i opplæring av hund er bruk av forsterkere f.eks. godbit ,fille eller ball. Disse forsterkerne er til for å øke intensiteten og reaksjonen i en atferd slik at hunden har lettere for å starte handlingen neste gang. Det er gulrota som vi henger foran hunden for at den skal utføre div. handlinger. Hvilken forsterker som er best er individuelt fra hund til hund. Uansett hva vi bruker må dette brukes med fornuft. Husk det er min ros og mitt kommandoord som skal erstatte forsterkeren så snart som mulig. Hvis hunden glemmer meg for å få forsterkeren har vi gått altfor langt.

NB! Positiv forsterkning er belønning for godt utført handling med riktig resultat.

NB! Negativ forsterkning er når hunden utsettes for ubehag. Fysisk straff eller ignorering.

 

Innlæring: Evnen til å tilpasse seg.
Den individuelle evnen til å ta til seg læring beror på flere faktorer:

Terskelverdier og medfødt motivasjon
Evnen til å bli motivert
Graden av redsel
Assosiasjon
Evnen til å slappe av
Hukommelse
All påvirkning som hunden får fra miljøet er stimulering. Det vi må bruke er stimulering som påvirker hunden slik at riktig atferd blir utløst.

F.eks ordet "sitt" betyr i utgangspunktet ingenting for hunden, vi må kanskje stimulere hunden med en godbit eller vise med kroppsbevegelser hva vi vil at den skal utføre. Når hunden setter seg får den godbiten. Sammenhengen mellom godbiten og ordet "sitt" fører til at hunden setter seg, etterhvert skal godbiten bort slik at bare kommandoen "sitt" blir den utløsende faktor. "Sitt" er dermed blitt en stimulering for hunden slik at den utfører det den er lært.

I forbindelse med sporsøk kan stimuleringen være det vi selv foretar oss før hunden blir satt på sporet, f. eks hvordan vi legger ut sporlinen, lek med apportene, påsett av sporlinen, håndtegn og til slutt kommandoen "spor". Dette blir det vi kaller for prosedyrer, der det er viktig at prosedyrene er de samme hver gang vi skal gå spor slik at hunden får et klart og tydelig bilde av hva vi forventer av den. Det er likeså viktig å ha prosedyrer i forbindelse med feltsøk og rundering.

Viktig er det å huske på at hvis vi skal fjerne noen av de stimuli vi bruker bør vi gjøre det i begynnelsen eller slutten av rekkefølgen. Tar vi bort stimuli midt i serien har det lett for å oppstå konflikter.

NB! Under innlæring og dressur er det viktig å skape et klart og bestemt bilde for hunden.

Innlæringen av en øvelse skal være planlagt
Unngå ytre forstyrrelser
Bruk tydelige stimuli
Del opp øvelsene i momenter
Lær inn moment for moment
Høy intensitet gir bedre "husk"
Lav intensitet gir kortere "husk", men over tid lærer hunden å analysere riktig. Den får et riktig bilde.
Unngå å gjøre hunden redd - ikke straff - men vær tålmodig
Signaler og kommandoer skal assosiere til handlinger, og må derfor være konsekvente og tydelige.
Innlæringens tre faser.
1. Nyinnlæring: Hunden skal lære ferdigheter som den ikke kan fra før. Lær inn momentene lystbetont.
2. Opprettholding: Vi skal hjelpe hunden til å opprettholde de ferdighetene som allerede er innlært. Vi stiller krav og korrigerer feil.
3. Generalisering: Hunden skal nå vise de etablerte/ lærte ferdighetene i ulike situasjoner og miljø. Vi kan arrangere forstyrrelser for å gjøre hunden sikker i øvelsen.

NB! Det er lettere å få en harmonisk hund ved hjelp av mental stimulering enn ved hjelp av fysisk trening


Se mer på siden "Lydighet".